KLACHTENBURO

Hier is ruimte voor diegene die met hun verhaal nergens heen kunnen.

Een vertrouwenspersoon, die luistert of leest en discreet omgaat met je verhaal.
Het is aan jou wat er met het verhaal gebeurt, bijvoorbeeld:

Soms wil iemand melden:

De luisteraar of lezer:

Deze punten worden behandeld door maar één persoon, F Kusters, coördinator van het Info- steunpunt Leefgemeenschappen.NL. Hij is ervaringsdeskundige en ook een opgeleid pastoraal/psycholoog.

e-mail me: klacht3@leefgemeenschappen.nl

Meewerken:
Naast het waarborgen van discretie, kan gaandeweg (anoniem, in overleg of met je medewerking) ook bepaalde globale signalen als thema bespreekbaar gemaakt worden op bijvoorbeeld jaarlijkse ontmoetingsdagen of eventuele regio-ontmoetingsdagen.
Er kunnen een heleboel mensen met dezelfde vragen of problemen zitten, maar men weet het niet van elkaar en blijft, een ieder voor zich, er mee rondlopen of tobben. Mogelijk herkennen meer mensen zich erin en kunnen ook naar buiten komen met verborgen vragen of niet-gehoord-zijn. Punten als vertrouwen, discretie, intimidatie of kun jij je ei wel écht kwijt tijdens huiskamervergaderingen, etc.

Sharing-groepen
Zelf, als stafmedewerker, ben ik in onze leefgroep toen 'sharing-groepen' begonnen waar ruimte was voor het menselijke aspect van samenleven. Daarbij kon ook op tafel komen, of in de groep gegooid worden, wat er bleef liggen tijdens het samenleven en samen functioneren. Het resultaat was meer begrip en cohesie voor en met elkaar. Als groepsleider zag ik mijn functie als moderator en bewaker van het groepsproces die zichzelf goed kon reguleren en bewaker van normen en waarden zoals o.a. respect en tijd per beurt. Ik was zelf ook deelnemer in de groep.

.
.
©
LFG   08-08-2012  .HOME.   MENU.