INFO ZOEKSYSTEEM

aanmelden   intro-internet

Een informatiesysteem, dat via internet toegankelijk is.

Zoeken
Mensen die op zoek gaan naar een leef-/woongemeenschap kunnen dan via internet zoeken naar een gemeenschap die bij hun past. Ook de gemeenschappen zelf kunnen mensen verwijzen met hulp van de informatie van het systeem.

Internet
Er kan gezocht worden op: aard van het woonverband en levensstijl.
In het bestand wordt de meest belangrijke informatie vermeld, vergelijkbaar met hetgeen in het boek ‘Leefgemeenschappen in Nederland’ van Mw.
.E..Riphagen staat. Wijzigingen kunnen eenvoudig doorgevoerd worden.

‘Link’ naar eigen website
Het is ook mogelijk om via het bestand links te maken naar de websites zoals een aantal leefgemeenschappen al hebben. Daar kan alle informatie over de betreffende gemeenschap gegeven worden.

Computergebruik
Gebleken is al dat leefgemeenschappen zich nogal verschillend ontwikkelen in het omgaan met computergebruik en internet. Voor zover we nu weten is in alle leefgemeenschappen wel een besef dat computergebruik niet buiten de deur gehouden zal kunnen worden in de (nabije) toekomst. Een snel groter wordend aantal gemeenschappen maakt gebruik van de eigentijdse “digitale snelweg”. Het zoekprogramma is gecreëerd en wordt beheerd door F Kusters. Hij is inmiddels ook coördinator van Leefgemeenschappen.NL.

Plaatsing in het Zoeksysteem
Diverse leefgemeenschappen die we bezochten hebben we ook uitgenodigd om zich te laten plaatsen in het zoeksysteem. Dit systeem begon op de 'Open Dag' van de evangelische leefgemeenschappen dato 6 oktober 2001. De opzet van het systeem is goed ontvangen.
Intussen hebben we ons ook gepresenteerd op meerdere 'Open Dagen' en andere gelegenheden en hebben we landelijk steeds meer bekendheid gekregen. We zullen ook deel uitmaken van het organisatieteam voor de komende 'Open Dag' in maart 2005

Eigen Homepage
We hebben gemeenschappen kunnen helpen aan een homepage. We willen graag weten of je een homepage met uitgebreidere informatie wenst. De kosten voor zo'n homepage is € 25,- per A4-zijde mits digitaal aangeleverd? Andere opties in overleg met de beheerder. stuur ons een email
info3@leefgemeenschappen.nl

Onderhoud Zoeksysteem / Lidmaatschap
Om later niet onaangenaam verrast te worden melden we in dit stadium al dat het onderhoud van het algemene zoeksysteem enige kosten met zich meebrengt. We denken aan een eigen bijdrage van € 6,- per jaar per gemeenschap. Natuurlijk kunt u ons ook sponsoren, laat dit ons weten.

Meewerken / Lidmaatschap
We hopen dat jullie willen meewerken aan een vlot verloop van het volgende traject. Willen jullie ons zowel het aanmeldingsformulier (rechts) als beschikbare informatie over je gemeenschap meesturen ?

Leefgemeenschappen.NL
Voor vragen of suggesties zijn we per email en per telefoon te bereiken (zie contact).

.
.
©
LFG   08-08-2012  .HOME.   MENU.