INFO LEEFGEMEENSCHAPPEN.NL

AANMELDEN  INFO-ZOEKSYSTEEM  INTRO-INTERNET

Wat is het doel van Leefgemeenschappen.NL ?

Infopunt
Uitwisselen van de informatie, die beschikbaar is via het internet of evt. telefonisch, ter ondersteuning kan dienen van andere (elkaar) of beginnende groepen.

Welke achtergrond heeft het infopunt? 
In verschillende landen bestaat er al zoiets als een info/steunpunt voor leefgemeenschappen. Vaak is het een centraal punt voor informatie, advies, bemiddeling of doorverwijzing. Maar overal zie je, dat een dergelijk infopunt pas perspectief heeft, wanneer er een achtergrond is.

Steunpunt Leefgemeenschappen
In ons land was het voormalige Steunpunt Leefgemeenschappen een initiatief van vijf leefgemeenschappen (Elim, Emmaus Haarzuilens, het Groene Sticht, Timon en de Wonne) en een tweetal direct betrokken organisaties (een afdeling van de Samen op Weg kerken en het Kontakt der Kontinenten).

Allerlei leefgemeenschappen, die vanuit een algemeen menselijke bewogenheid zijn ontstaan, werken hier samen met leefgemeenschappen en organisaties van bijvoorbeeld christelijke of ecologische huize. En stuk voor stuk maken ze al deel uit van een netwerk, verbonden met andere gemeenschappen en groeperingen.

Zon maakt:

Daarom is dit ook een uitnodiging voor de lezer of betrokkene om de krachten te bundelen en om het initiatief te verbreden.

De website van Leefgemeenschappen.NL is bedoeld is het voor:

.
.
LFG   08-08-2012  .HOME.   MENU.