ENQUETE

(blad markeren, kopiëren en plakken in een e-mail,
invullen en versturen; notities graag eronder)

1. Hebben jullie wel eens contact met andere leefgemeenschappen in Nederland ?  Ja Nee

2. Heeft het Steunpunt de afgelopen twee jaar een rol gespeeld bij (het zoeken naar en onderhouden van) de contacten, die jullie met aanverwante groepen en gemeenschappen hebben ? Ja Nee

3. Zou het Steunpunt in de toekomst een rol kunnen spelen bij (het zoeken naar en onderhouden van) contacten met andere leefgemeenschappen ? Ja Nee

4. Hoe ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Voldoet de nieuwsbrief aan een behoefte ? Ja Nee

6. Voldoet onze website aan een behoefte ? Ja Nee

Wat zouden jullie aan de website of nieuwsbrief willen toevoegen of veranderen ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Maken jullie gebruik van de activiteiten en diensten van het Steunpunt? (Vraagbaak op juridisch, financieel, organisatorisch en bouwkundig terrein, website, verwijzing, doorgeefluik van informatie, deskundigheidsbevordering, conflictbemiddeling) Ja Nee

9. Zijn er nog andere activiteiten, waaraan jullie behoefte hebben ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Denken jullie in de toekomst gebruik te maken van de activiteiten en diensten van het Steunpunt ? Ja Nee

11. Vinden jullie, dat het Steunpunt moet blijven bestaan ? Ja Nee
Zo ja: zijn jullie bereid om het Steunpunt voor minimaal 100 euro per jaar te ondersteunen ? Ja Nee

12. Aanvulling:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naam Leefgemeenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . .

Contactpersoon. . . . . . . . . . .